Jäsenyysportaat

KIVISALOJÄRJESTELMÄN JÄSENYYS PORTAAT

Kiinnostuminen
I Haave : Visio, tavoite, strategia, harkinta, tarpeet, puutteet, mieliteot, historia.

II Oma visio : Mikä kivisalojärjestelmässä ja mahdollisesti esimerkiksi Kivisalon yhteisökylässä on kiinnostavaa? Missä vaiheessa tai  minkä kehittämisessä oma panokseni tai kokemus voisivat olla hyödyksi? Mitä voisin antaa ja voisiko kivisalojärjestelmästä koitua itselle etuja tai mahdollisuuksia, ehkä toiminnan ja toimeentulon puitteet? Mitä ja miten mieluiten olisin mukana? Miten toteuttaisin haaveeni? 

III Tutustu omatoimisesti kivisalojärjestelmään ja mahdollisen kiinnostuksen mukaan Kivisalon yhteisökylään ja siitä tarjolla olevaan tietoon esimerkiksi kotisivuilta www.kivis.fi. Lähemmin tutustumalla saat käsityksen yhteisön visiosta, tehtävästä, arvoista ja tavoitteista. Voit tutustua myös tutustumiskäynneillä, osallistumalla tapahtumiin ja talkoolaisena – tulemalla tunnetuksi. Etsi oma paikkasi joukostamme, tule mukaan ja osallistu toimintaan.

Tukiyhdistysjäsen
IV Jos kivisalojärjestelmä vaikuttaa kiinnostavalta, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja liity tukiyhdistykseen. Sinulle esitellään kivisalojärjestelmän perusteet ja keskustellaan tarkemmin kiinnostuksestasi ja yhteisössä toimimisesta. Tarkoituksena on tutustua molemmin puolin ilman varsinaisia sitoumuksia. Voit yöpyä tilapäisesti Kivisalon yhteisökylässä ja toimia talkoolaisena. Saat myös tukijäsenille suunnatut tiedotteet ja kivisalokirjasta avautuu uusia sivuja. Tiedät myös keneltä saat lisätietoa Kivisalon yhteisökylän toiminnasta.

Väliaikaisjäsen
V Kun päätät syventää kiinnostustasi kivisalojärjestelmään, sinua kiinnostaa osuuskunnan jäsenyys ja mahdollisesti suunnittelet vakituisempaa asumista tai rakentamista jossain järjestelmän yhteisössä. Välivaiheen tarkoituksena on jäseneksi hakevan ja osuuskunnan jäsenten syvempi toisiinsa tutustuminen. Väliaikaisjäsenyyden pituus on lähtökohtaisesti vähintään yksi vuosi. Sinun toivotaan olevan aktiivinen kivisalojärjestelmää kohtaan ja mahdollisesti suunnitellessasi asumista jossain yhteisössä, olevasi aktiivinen erityisesti kyseisessä yhteisössä. Saat kaksi jäsenystävää auttamaan ja ohjaamaan tutustumisessa kivisalojärjestelmään.

Väliaikaisjäseneksi haetaan määrämuotoisella väliaikaisjäsenhakemuksella. Lomake kartoittaa pyrkimyksiäsi ja arvojasi. Osuuskunnan hallitus ja jos olet kiinnostunut jostain järjestelmän yhteisöstä, sen kyläneuvosto, käsittelevät hakemuksen. Väliaikaisjäseneksi hyväksytään, ellei joku perustellusta syystä vastusta hyväksymistä kahden viikon kuluessa hakemuksen palauttamisesta. Lomakkeen löydät kivisalokirjan kohdasta 'kivisalojärjestelmä'.

Osuuskunnan jäsen
VI Osuuskunta myöntää osuuskunnan jäsenyyksiä väliaikaisjäsenille puolivuosittain pidettävissä sääntömääräisissä kokouksissaan osuuskunnan hallituksen tai jonkun järjestelmän yhteisön kyläneuvoston suosituksesta. Jos yhdelläkään osuuskunnan hallituksen tai kyläneuvoston jäsenellä ei ole perusteltua syytä evätä jäsenyyttä, se myönnetään. Muutoin väliaikaisjäsenyys jatkuu. Jäsenystävät antavat vinkin sopivasta hakuajankohdasta ja pyytävät sinua lähettämään vapaamutoisen pyynnön osuuskunnan hallitukselle tai sen yhteisön kyläneuvostolle, josta olet kiinnostunut. Osuuskunnan jäsenyys vaatii tunnetuksi tulemista, eli vähintään yhden vuoden aktiivista mukana oloa ja keskeisten asioiden ymmärtämistä kivisalojärjestelmästä ja sen kulttuurista. Osuuskunnan jäsenen on sijoitettava osuuskuntaan 100 euron kertaluonteinen osuusmaksu.

Yhteisökylän jäsen
VII Jäseneltä vaaditaan Pohjois-Savon yhteisökylä osuuskunnan jäsenyys. Yhteisön jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella kyseessä olevan yhteisökylän kyläneuvostolta. Jos yhdelläkään kyseisen yhteisökylän jäsenellä ei ole mitään jäsenyyttä vastaan, päätetään jäseneksi hyväksymisestä kyläneuvostossa. Jäsenyyden merkiksi allekirjoitetaan liittymissitoumus, joka tekee sinusta varsinaisen yhteisökylän jäsenen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Kiinnostuminen        Tukiyhdistysjäsen      Väliaikaisjäsen       Osuuskunnan jäsen       Yhteisökylän jäsen