Asuminen Kivisalon yhteisökylässä

Kivisalon yhteisökylä on suunniteltu 150 ihmisen asuinalueeksi. Alueelle on suunniteltu tiloja asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan. Yhteisökylä on tarkoitettu vakituiseen asumiseen. Vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu rakentaminen on suunniteltu järjestettävän osakeyhtiön omistamien, vuokrattavaksi tarkoitettujen tilojen avulla.

Kivisalon yhteisökylässä on tällä hetkellä päärakennus, joka toimii yhden jäsenen asuntona ja yhteisenä kokoontumispaikkana (2018). Alueelle on suunniteltu useita asuinalueita, joista ensimmäisenä kehitettävä sijaitsee Piiroonlahdessa, alueen länsilaidalla kallion päällä. Piiroonlahden korttelin suunnittelu aloitettiin vuonna 2017 ja metsähakkuu alueella tehdään talvella 2018. Asuinrakentaminen voidaan aloittaa välittömästi hakkuun jälkeen. 

Asuinrakentaminen on ollut mahdollista vuodesta 2013 alkaen 100 vuoden perussopimuksen astuttua voimaan. Asuminen yhteisössä vaatii osuuskunnan jäsenyyden, Kivisalon yhteisökylän asukkaiden muodostaman Kivisalon kyläneuvoston hyväksynnän ja Kivisalon yhteisökylä osakeyhtiön osakkeiden omistamista. Et omista maa-aluetta asuintalosi alla, vaan omistat alueen omistavan yhteisen osakeyhtiön osakkeita. Jäsenenä pääset hyödyntämään rakennuspaikkaa pienellä osakemäärällä ja vuosittaisella käyttöoikeusmaksulla. Käyttöoikeusmaksu määräytyy alueen, osuuskunnan jäseneksi liittymisajankohdan ja palveluiden käytön perusteella. Jos olet kiinnostunut asumisesta Kivisalon yhteisökylässä, on tukiyhdistyksen jäsenyys ensimmäinen askelma jäsenyysportailla. 

Asumiseen liittyvää perustietoa
Rakennuspaikasta tehdään osuuskunnan kanssa käyttöoikeussopimus. Tämä sopimus takaa talollesi turvallisen ja pysyvän perustan. Rakennuspaikan käyttöoikeutta, eikä yhtiön osakkeita voi asettaa henkilökohtaisen lainan vakuudeksi. Sen sijaan oman omaisuutensa, kuten alueelle rakennettavan talon, voi asettaa vakuudeksi.

Käyttöoikeudet, osakkeet ja rakennukset periytyvät lain ja yksilöityjen käyttöoikeussopimusten mukaisesti. Luovutuksia voi tehdä myymällä, lahjoittamalla, testamenttaamalla ja perinnön jättämällä. Aina on huomioitava mitä käyttöoikeuden saaminen edellyttää. Asumisoikeus rakennuksessa rajoittuu myös näiden perijöiden osalta em. vaatimusten mukaisesti eli esimerkiksi osuuskunnan jäsenyys ja Kivisalon kyläneuvoston hyväksyntä yhteisökylän jäseneksi. Jokainen vastaa itse oman ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuslainsäädännön mukaisen asuintalonsa rakentamisesta. Asunnon tulee täyttää asuintalolle asetetut ja Kuopion kaupungin määräämät vaatimukset. Kivisalon yhteisökylä nojaa tavanomaiseen rakentamistapaan.

Kivisalon yhteisökylän rakentamisessa noudatetaan Kivisalon yhteisökylän rakentamisen suunnitteluohjeita. Rakennuksia voi rakentaa yksin tai yhdessä, paritaloina, rivitaloina, kerrostaloina yms. 

Suunnitelmia
Alueelle on suunniteltu yhteistalo, nk. korttelitalo. Lisäksi suunnitelmissa on rakennus Kivisalon puodille. Työskentelyyn on suunniteltu toimisto-, verstas- ja erilaisten ammattien harjoittamisen mahdollistava rakennus. Maa- ja metsätalouden käyttöön on omat rakennukset. Alueelle on varattu alueet karjataloudelle. Monet suunnitelmat odottavat lopullista muotoutumista, joka tapahtuu kun niiden aika tulee.

Aiheeseen liittyviä asiakirjoja

  • Kivisalon tilan rakentamisen suunnitteluohje ja yhdyskuntasuunnitelma:
    Kivisalokirja > Kivisalon yhteisökylä > Asiakirjoja
  • Piiroonlahden kortteli:
    Kivisalokirja > Kivisalon yhteisökylä > Piiroonlahden kortteli
Tagit: