Kokousten asialistat

Tulostettava versio kivisalokirja > Osuuskunta > Osuuskunnan asiakirjoja

KIVISALON YHTEISÖKYLÄN TUKI RY

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 5. Kuluneen kalenterivuoden vuosikertomuksen käsittely
 6. Kuluneen kalenterivuoden tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausuntojen käsittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
 8. Toimintasuunnitelman vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen
 9. Jäsen- ja liittymismaksujen vahvistaminen
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä kolmen hallituksen jäsenen valitseminen
 11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden valitseminen
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

 

KIVISALON YHTEISÖKYLÄ OY

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 5. Kuluneen vuoden tilinpäätöksen käsittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 6. Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisesta voitosta tai tappiosta
 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 8. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulut
 9. Hallituksen jäsenten valinta 
 10. Kokouksen päättäminen

 

POHJOIS-SAVON YHTEISÖKYLÄ OSUUSKUNTA, kevätkokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Ääniluettelon laadinta
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Kuluneen vuoden tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon käsittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisesta voitosta tai tappiosta
 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
 9. Talousarvio kuluvalle vuodelle ja jäseniltä perittävät vastikkeet ja käyttömaksut
 10. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulut
 11. Tilintarkastajien valinta
 12. Uudet jäsenet (tarvittaessa)
 13. Kokouksen päättäminen

 

POHJOIS-SAVON YHTEISÖKYLÄ OSUUSKUNTA, syyskokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Ääniluettelon laadinta
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
 7. Uudet jäsenet (tarvittaessa)
 8. Kokouksen päättäminen