Osuuskunta

"Vapaaehtoista ja suunnitelmallista yhteistyötä yhteiseksi hyväksi"

Pohjois-Savon yhteisökylä -osuuskunnan tarkoitus on järjestää palveluita jäsenilleen kehdosta hautaan ja hallinnoida Kivisalon Yhteisökylä osakeyhtiön omistamia kiinteistöjä. Osuuskunnan kautta jäsenten on mahdollista tehdä työtä ja rakentaa elämäänsä sen tukevaan perustaan luottaen. Toiminta-alueemme on maailmanlaajuinen niin jäsenien kuin kiinteistöjen hallinnan suhteen. Esimerkiksi eräänä perusajatuksena on jäsenen mahdollisuus vaihtaa asuinpaikkaa joustavasti osuuskunnan hallinnoimien kiinteistöjen välillä, kuitenkaan omistamatta kiinteistöä. Tärkeä osa kivisalojärjestelmää on työ ja osuuskunnan tarkoitus on tukea jäsenten työllistymistä tarjoamalla joustavat mahdollisuudet työnteon ja vapaa-ajan yhdistämiseen. Tärkeää on tuntea olonsa turvalliseksi ja yhteenkuuluvaksi muiden jäsenten seurassa.

Osuuskunnan jäsenyys on henkilökohtainen. Jäseneksi voi hakeutua väliaikaisjäsenyyden kautta, joka kestää vähintään vuoden. Osuuskunta perustettiin vuonna 2007 ja Kivisalon tila on osuuskunnan ensimmäinen hallintaan tullut kiinteistö, jonka perussopimus allekirjoitettiin vuonna 2012. Osuuskunta vuokrasi 100 vuoden sopimuksella osakeyhtiöltä Kivisalon kiinteistön rakennuksineen, peltoineen ja metsineen jäsenistönsä hyödynnettäväksi. Pinta-alaa on noin 121 hehtaaria. Osuuskunta tekee vuokraamistaan kohteista käyttöoikeussopimuksia jäsentensä kanssa heidän tarpeidensa mukaisesti. Käyttöoikeussopimukset voivat kohdistua mihin tahansa kiinteistön hyödyntämisestä, erilaisista kulkuneuvoista pysyvään asumisen tai ansiotoiminnan rakennuspaikkoihin ja olla tilapäistä tai jatkuvaa.

Tällä hetkellä toimintamme laajenee jatkuvasti. Järjestämme jäsenille Kivisalon puodin kautta jäsenetuja arkipäivän hankintoihin, viljelemme Kivisalon tilalla 7 hehtaarin peltoalaa, hankimme jäsenille työhön tarvittavia työvälineitä ja osuuskunnan jäseniä tarjoaa palveluita yrityksille ja yksityisille työllistäen näin itseään.

Osuuskunnan arvot ovat yhteneväisiä Kivisalon yhteisökylän arvojen kanssa. Osuuskunta on perustettu toimimaan alla lueteltujen tarkoitustensa mukaisesti:

  • Jäsentensä muodostama yhteisö ja toimii oikeudenmukaisesti jäsentensä aktiivisena yhteisönä
  • kehittää toimintaansa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväksi ja toimivaksi yhteisöksi
  • toiminnassa pyritään taloudellisesti järkevään omavaraisuuteen ja edistämään osuuskunnan tavoitteita tukevaa yrittäjyyttä
  • kehittää laitteiden, palveluiden, kiinteistöjen ja rakennusten joustavaa ja edullista käyttöä ja jalostamista jäsentensä tarpeita vastaavaksi heidän toimeentulonsa ja hyvinvointinsa mukaisiksi
  • järjestää, luovuttaa ja antaa jäsentensä hallintaan erilaisia käyttöoikeuksia
  • kehittää ja tarjoaa edullisia puitteita jäsentensä erilaisille asumis- ja toimeentuloedellytyksille, kehittyville sosiaalisille toimintatavoille ja menetelmille sekä kehittää palvelevia toimialoja ja kulttuureja
  • jäsenelle pyritään varaamaan mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan itselleen mielekkäällä tavalla yhteistoimissa, toimeentulon hankkimisessa tai harrastuksissa.
Tagit: