Kivisalojärjestelmä

Kivisalojärjestelmä on yhteisö, joka muodostuu osuuskunnan jäsenistä ja heidän muodostamista yhteisöistään. Kivisalojärjestelmään kuuluvat kaikki osuuskunnan jäsenet, myös ne jotka eivät asu osuuskunnan yhteisöissä. 

Arvot ovat yhteisesti sovittuja ja kaikkia koskevia. Ne löytyvät kirjan kohdasta Kivisalon yhteisökylä. Järjestelmä voi hahmottua kokonaisuutena vasta kivisalokirjaan perehtymällä, keskustelemalla jäsenten kanssa ja lähtemällä aktiivisesti mukaan toimintaan. 

Kivisalojärjestelmä elää omaa elämäänsä ja kiinteässä yhteydessä siihen on Kivisalon yhteisökylä. Osuuskunnan jäsenenä voit hyödyntää kaikkia sen tarjoamia palveluita ja mahdollisuuksia.

Tagit: